Probleemoplossing

  • Probleemoplossing met die skyfie van die kugellager

    Basiese inleiding Basiese diagnose 1. Kyk of die buitebreedte van die laai van voor tot agter gelyk is; die laai moet ook in 'n boks reghoekige vorm wees en dieselfde diagonale lengte hê. 2. Die binnebreedte van die kas moet ook van binne na buite gelyk wees, en in 'n perfekte reghoekige vorm met die ...
    Lees meer
  • Probleemoplossing onder gemonteerde skyfie

    Basiese diagnose 1. Kontroleer of die buitebreedte van die laai binne en buite gelyk is. Die laai moet ook 'n perfekte reghoekige vorm hê en dieselfde diagonale lengte hê. 2. Die binnebreedte van die kas moet ook van binne na buite gelyk wees en in 'n perfekte reghoekige vorm met dieselfde diagonale lengte ...
    Lees meer